Đối tác
CĐN Bách KhoaĐH Công nghệ - Quản lý Hữu nghịCÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊNĐào tạo Doanh nhân Việt NamCAO ĐẲNG NGHỀ KT-CNĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2TRUNG CẤP TH HÀ THÁI
TS
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

 


QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

       Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) là một chức danh được đặt ra để phục vụ công tác đào tạo và quản lý HS, kiêm nhiệm vụ Cố vấn học tập (CVHT) nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và học.

 

I.         CHỨC N ĂNG  NHIỆM VỤ CỦA GVCN

 

GVCN được lựa chọn từ giáo viên đã qua công tác giảng dạy ở trường, theo các tiêu chí sau:

1. Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hiểu biết và vận dụng tốt các quy chế đào tạo, thi tốt nghiệp, quy chế về công tác HS.

2. Làm tốt công tác tổ chức, các quy trình công tác đào tạo và quản lý HS ở trường.

3. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

4. Danh sách GVCN do Trưởng khoa lựa chọn, kết hợp với Phòng Đào tạo và phòng QLHS ra quyết định trình Hiệu trưởng ký, nếu có thay đổi phải tiến hành theo quy trình trên.

5. Công tác GVCN được tính theo thời gian năm học, trong trường hợp điều động làm công tác khác hoặc có lý do chính đáng khác không thể đảm nhiệm thì giáo viên phải báo cáo với khoa để bố trí, sắp xếp phân công GVCN mới.

6. Khi có quyết định phân công GVCN của trường thì GV đó phải nắm  tình hình lớp, nhận bàn giao (từ bộ phận tuyển sinh hoặc Phòng QLHS đối với HS năm thứ I, từ GVCN cũ đối với HSSV năm thứ II), cần có sổ để ghi chép hàng ngày về tình hình của lớp.

    7. GVCN phải phối hợp quản lý các loại hồ sơ, sổ sách của lớp:

-      Sổ lên lớp hàng ngày (ghi tóm tắt nội dung giảng dạy, ghi điểm, theo dõi ngày học tập)

-      Sổ đánh giá kết quả rèn luyện HS

-      Sổ thực tập HS (đối với lớp thực tập sản xuất ngoài trường)

-      Kế hoạch học tập toàn khoá

-      Lịch đào tạo của lớp

-      Thời khoá biểu lớp

-      Lý lịch trích ngang của HS

8. GVCN chỉ định hoặc do tập thể lớp bầu Ban cán sự lớp, Cán bộ Đoàn thanh niên của lớp mình phụ trách gửi về Phòng QLHS để ra quyết định công nhận.

 

9. Khi có sự thay đổi về Ban cán sự lớp, GVCN chỉ định hoặc họp lớp bầu nhân sự mới, ghi biên bản và chuyển về Phòng QLHS để ra quyết định công nhận kịp thời.

10. Sinh hoạt lớp mỗi tuần một lần nội dung chủ yếu là sơ kết tình hình rèn luyện tác phong đạo đức, chấp hành các nội quy học tập và sinh hoạt, góp ý xây dựng những biểu hiện chưa tốt và bàn biện pháp thực hiện trong thời gian tới

11. Hàng tháng:

     - Tuần thứ nhất của tháng: Công bố kết quả rèn luyện của tháng trước, bàn biện pháp hoạt động.

     - Tuần cuối của tháng: Sơ kết: kết quả học tập, rèn luyện trong tháng. Đánh giá rèn luyện trong tháng theo văn bản hướng dẫn của trường

12. Học kỳ: Tổng kết, kết quả các tháng trong học kỳ, thực hiện theo văn bản hướng dẫn của trường (mỗi học kỳ có năm tháng)

13. Khi HS đi thực tập, lao động sản xuất ngoài trường, GVCN có trách nhiệm trao đổi tình hình của lớp cho giáo viên hướng dẫn để theo dõi. Trong thời gian đó GVCN vẫn là người phụ trách của lớp để tiến hành sinh hoạt và đánh giá kết quả rèn luyện cho lớp.

14. Định kỳ báo cáo với Khoa, Trường về tình hình HS lớp mình phụ trách.

II.      QUYỀN HẠN CỦA GVCN

1.Giải quyết cho HS nghỉ học một ngày có lý do trong tháng. Trường hợp nghỉ học hai ngày trở lên thì GVCN ký chuyển Phòng QLHS xem xét trình  Ban Giám hiệu giải quyết.

2.Cảnh cáo trước lớp: HS vi phạm nội quy học tập tiến hành kiểm điểm tại lớp, GVCN phê bình trước tập thể lớp và ghi vào hồ sơ cá nhân, sổ đánh giá rèn luyện hàng tháng.

3.Trường hợp HS vi phạm nội qui, quy chế, pháp luật tiến hành thực hiện theo trình tự: cá nhân đó phải làm bản kiểm điểm trước lớp, GVCN đề nghị hình thức kỷ luật, có biên bản  chuyển về Phòng QLHS xem xét trình Giám hiệu quyết định xử lý kỷ luật từ khiển trách trước toàn trường trở lên đồng thời báo ngay cho Trưởng khoa, Bộ môn

4.Tham gia bàn bạc, thảo luận tại các phiên họp của các Hội đồng có liên quan đến các HS lớp mình phụ trách.

5.Cố vấn cho lớp về rèn luyện nhân cách, các vấn đề xã hội. Phối hợp và hổ trợ Phòng QLHS, Đoàn thanh niên tổ chức phong trào, các hoạt động ngoại khoá… lớp mình phụ trách.

6.Tư vấn về văn-thể-mỹ cho HS trong quá trình học tập và sinh hoạt.

III.   QUYỀN LỢI CỦA GVCN

1. Được quyền tham gia các phiên họp Hội đồng về xử lý học vụ, khen thưởng, kỷ luật, xét lên lớp, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp… khi xem xét các vấn đề liên quan đến HS lớp mình phụ trách, có quyền phát biểu, đề xuất ý kiến.

2. Được hưởng các chế độ theo khối lượng giảng dạy (theo quy định của nhà trường). 

3. Kết quả của công tác chủ nhiệm là một trong nhưng tiêu chí để xét các danh hiệu thi đua.

 

Bản hướng dẫn này trong quá trình thực hiện có vấn đề gì cần bổ sung hoặc điều chỉnh thì phản ánh đến Hiệu trưởng thông qua Phòng QLHS. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Hỗ trợ trực tuyến
HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
0989338809
CƠ SỞ HÀ NAM
0226 3636 389
CƠ SỞ HÀ NỘI
024 22 678899
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
ĐÀO TẠO DOANH NHÂN VIỆT NAM20.11.201620.11.2016CEOQuản trịMN 2015KHAI GIẢNG
ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC
DU HỌC - XKLĐ
 
 
 
 
Thiết kế website      
 
 
 
 
 
^
nap the garenanap the garena