Đối tác
CĐN Bách KhoaĐH Công nghệ - Quản lý Hữu nghịCÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊNĐào tạo Doanh nhân Việt NamCAO ĐẲNG NGHỀ KT-CNĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2TRUNG CẤP TH HÀ THÁI
TS
PHÂN LUỒNG HỌC SINH THCS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2258/BGDĐT-GDCN
V/v phối hợp giữa cơ sở đào tạo TCCN với TTGDTX trong tổ chức đào tạo TCCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) theo hướng tăng nhanh tỷ lệ học sinh vào học các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), đồng thời hỗ trợ các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) dạy bổ túc văn hóa trung học phổ thông (THPT) gắn với giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo các trường TCCN, cao đẳng, đại học và các cơ sở giáo dục khác được giao nhiệm vụ đào tạo TCCN (sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo TCCN) phối hợp với các trung tâm GDTX cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS để đào tạo TCCN đồng thời dạy văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo và chuẩn đầu ra nhằm thực hiện hiệu quả giải pháp phân luồng học sinh sau THCS;

2. Hướng dẫn cơ sở đào tạo TCCN và trung tâm GDTX phối hợp tổ chức đồng thời việc dạy văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT với đào tạo TCCN cho người học có bằng tốt nghiệp THCS (theo nhu cầu người học) nhằm tạo điều kiện cho người học vừa hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT và Chương trình đào tạo TCCN. Việc dạy văn hóa được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về GDTX; việc đào tạo TCCN được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo TCCN. Kết quả các môn văn hóa trong chương trình GDTX cấp THPT được công nhận là kết quả các học phần văn hóa trong chương trình đào tạo TCCN. Sau khi hoàn thành chương trình GDTX cấp THPT và chương trình đào tạo TCCN, nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, người học có thể tham dự kỳ thi quốc gia tốt nghiệp THPT và kỳ thi tốt nghiệp TCCN để có cơ hội nhận được hai bằng tốt nghiệp (bằng tốt nghiệp THPT hình thức vừa làm vừa học và bằng tốt nghiệp TCCN); hoặc tham dự một trong hai kỳ thi nói trên để có cơ hội nhận một trong hai văn bằng tốt nghiệp trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để biết);
- UBND các tỉnh, thành phố (để ph/hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDTX, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

Hỗ trợ trực tuyến
HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
0989338809
CƠ SỞ HÀ NAM
0226 3636 389
CƠ SỞ HÀ NỘI
024 22 678899
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
ĐÀO TẠO DOANH NHÂN VIỆT NAM20.11.201620.11.2016CEOQuản trịMN 2015KHAI GIẢNG
ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC
DU HỌC - XKLĐ
 
 
Thiết kế website          
 
^
nap the garenanap the garena