Đối tác
CĐN Bách KhoaĐH Công nghệ - Quản lý Hữu nghịCÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊNĐào tạo Doanh nhân Việt NamCAO ĐẲNG NGHỀ KT-CNĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2TRUNG CẤP TH HÀ THÁI
TS
NỘI QUY LÀM VIỆC
TRƯỜNG ĐÀO TẠO                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DOANH NHÂN VIỆT NAM                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 
            Số:   01-2015/QĐ-DNVN                                    Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Nội quy nơi làm việc của Trường Đào tạo Doanh nhân Việt Nam
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐÀO TẠO DOANH NHÂN VIỆT NAM
 
- Căn cứ Quyết định số: 81/2012-QĐHH ngày 01/06/2012 về việc thành lập Trường Đào tạo Doanh nhân Việt Nam trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam (VARISME);
Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày           của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường TCCN, TCN và các cơ sở đào tạo;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Quản trị,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành Nội quy nơi làm việc của Trường Đào tạo Doanh nhân Việt Nam.
 
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây có liên quan không còn hiệu lực.
 
        Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị,Trưởng phòng          Tài chính - Kế toán, các đơn vị liên quan, học sinh và sinh viên có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 
 
Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
  •    ĐU,BGH (để báo cáo);                                                                  
  •    Như điều 3 (để thực hiện);                                                                  
  •    Lưu: VT, HCQT                                                                                        
                                                                                   
                             
 
                                                                            
  
       
 
 
 
 
                TRƯỜNG ĐÀO TẠO                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    DOANH NHÂN VIỆT NAM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
     
 
 
NỘI QUY NƠI LÀM VIỆC
(Ban hành kèm theo QĐ số 15401/QĐ-DNVN  ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Trường Đào tạo Doanh nhân Việt Nam)
 
Chương I
ĐỐI VỚI CÁN BỘ - GIÁO VIÊN
Điều 1.  Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Chấp hành sự phân công và điều động của lãnh đạo nhà trường. Thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn được lãnh đạo đơn vị giao phó.
Điều 2. Nghiêm cấm mang vũ khí chất nổ, chất dễ cháy, hóa chất độc hại, hút thuốc lá và sử dụng các chất kích thích trong khu vực làm việc của nhà trường.
Điều 3. Trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ khi làm việc.
Điều 4.  Có tác phong làm việc mẫu mực, chuyên  nghiệp, chấp hành kỷ luật trong lao động. Hội họp đúng giờ, làm việc có hiệu quả. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, tôn trọng đồng nghiệp.
Điều 5. Có thái độ đúng mực, hòa nhã, giải quyết các yêu cầu nhanh chóng; có quan hệ ứng xử ân cần, văn minh, lịch sự đối với khách và học sinh, sinh viên; không nhũng nhiễu, gây phiền hà; không được uống rượu, bia trong giờ làm việc.
Điều 6. Giữ bí mật các hồ sơ, tài liệu thông tin quan trọng của nhà trường. Cán bộ viên chức không được cung cấp tài liệu, thông tin khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo.
Điều 7.  Bảo quản và sử dụng đúng mục đích các phương tiện, dụng cụ làm việc được nhà trường trang bị. Không tự ý di chuyển tài sản của nhà trường ra khỏi nơi làm việc khi chưa có sự đồng ý của đơn vị quản lý tài sản.
Điều 8. Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh chung trong khuôn viên nhà trường. Thực hiện nghiêm túc quy định phòng cháy chữa cháy; chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; ngắt điện - nước khi không sử dụng hoặc hết giờ làm việc.
Chương II
ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN LIÊN HỆ CÔNG TÁC
Điều 9.  Khách đến làm việc liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo – Tuyển sinh để được hướng dẫn cụ thể.
Điều 10. Nghiêm cấm mang vũ khí chất nổ, chất dễ cháy, hóa chất độc hại, hút thuốc lá và sử dụng các chất kích thích trong khu vực nhà trường.
Điều 11.  Trang phục lịch sự, các phương tiện đi lại phải để đúng nơi qui định, không cho phép tự tiện sử dụng các trang thiết bị và tài liệu của văn phòng khi chưa được phép.
Chương III
ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO DOANH NHÂN VIỆT NAM
Điều 12. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Quy chế học tập của  nhà trường.
Điều 13.  Lễ phép với thầy, cô giáo, CBVC của nhà trường. Giúp đỡ và đối xử hòa nhã với bạn bè, thực hiện tốt nếp sống văn minh.
Điều 14.  Trang phục lịch sự, các phương tiện đi lại phải để đúng nơi qui định theo sự hướng dẫn của lực lượng giữ xe và Tổ bảo vệ của nhà trường.
Điều 15. Nghiêm cấm mang vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, hóa chất độc hại, hút thuốc lá và sử dụng các chất kích thích trong khu vực nhà trường. Nghiêm cấm lưu hành, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, đánh bài hay các hình thức cờ bạc khác.
Điều 16.  Giữ gìn và bảo quản tài sản chung của nhà trường, nghiêm cấm xâm hại dưới bất kỳ hình thức nào; không được tự ý di chuyển bàn ghế, tài sản khác của nhà trường ra khỏi lớp học khi chưa được phép.
Điều 17.  Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh chung. Không gây mất trật tự trong khuôn viên nhà trường.
Điều 18.  Thực hiện nghiêm túc quy định phòng cháy chữa cháy; chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; ngắt điện - nước khi không sử dụng.
                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                 
                                                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                                                                                 
Hỗ trợ trực tuyến
HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
0989338809
CƠ SỞ HÀ NAM
0226 3636 389
CƠ SỞ HÀ NỘI
024 22 678899
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
ĐÀO TẠO DOANH NHÂN VIỆT NAM20.11.201620.11.2016CEOQuản trịMN 2015KHAI GIẢNG
ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC
DU HỌC - XKLĐ
 
 
 
 
 
Thiết kế website    
 
^
nap the garenanap the garena