Đối tác
CĐN Bách KhoaĐH Công nghệ - Quản lý Hữu nghịCÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊNĐào tạo Doanh nhân Việt NamCAO ĐẲNG NGHỀ KT-CNĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2TRUNG CẤP TH HÀ THÁI
TS
ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DẠY NGHỀ 2016

Những điểm mới, tiến bộ trong Luật Giáo dục nghề nghiệp

BT- Luật Giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8; luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Có thể nói, Luật Giáo dục nghề nghiệp đã thể chế hóa mạnh mẽ chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung, giáo dục nghề nghiệp nói riêng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, giải quyết nhiều bất cập trong thực tiễn, tạo nên một diện mạo mới của hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế. Những điểm mới, tiến bộ quan trọng trong Luật Giáo dục nghề nghiệp được thể hiện ở những nội dung cụ thể như sau:

Luật Giáo dục nghề nghiệp đổi mới làm thay đổi toàn diện cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp mới bao gồm: sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Theo đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp (là sự thống nhất của trung tâm kỹ thuật, tổng hợp, hướng nghiệp và trung tâm dạy nghề), trường trung cấp (là sự thống nhất của trường trung cấp chuyên nghiệp và trường trung cấp nghề) và trường cao đẳng (là sự thống nhất của cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề). Hệ cao đẳng được tách khỏi giáo dục đại học. Giáo dục đại học chỉ đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Về tổ chức, quản lý đào tạo, Luật Giáo dục nghề nghiệp bổ sung thêm phương thức  đào tạo mới là tích lũy theo mô-đun và tín chỉ. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quyền lựa chọn phương thức đào tạo. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ là hệ thống mở, linh hoạt, đảm bảo liên thông thuận lợi giữa các cấp trình độ đào tạo trong cùng nghề hoặc với các nghề khác hoặc liên thông lên trình độ cao hơn; người học được coi là trung tâm của quá trình đào tạo, được học theo năng lực, điều kiện, hoàn cảnh của cá nhân, có thể học rút ngắn hoặc kéo dài thời gian; học nhiều nội dung trong cùng thời gian và được công nhận theo hình thức tích lũy các năng lực. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quyền tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở điều kiện về số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo; được tuyển sinh nhiều lần trong năm; được tổ chức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển, thi tuyển.

Thời gian đào tạo trung cấp được đổi mới chỉ còn từ 1 - 2 năm học tùy theo nghề đào tạo khi học theo niên chế (quy định hiện hành từ 3 - 4 năm). Người có nguyện vọng học lên trình độ cao hơn thì phải tích lũy thêm nội dung văn hóa trung học phổ thông. Các trường được tự chủ xây dựng chương trình đào tạo, Nhà nước không ban hành chương trình khung; được lựa chọn chương trình của nước ngoài đã được kiểm định để giảng dạy; được lựa chọn giáo trình đã có làm giáo trình của trường mình. Về kiểm tra, thi tốt nghiệp chỉ áp dụng cho đào tạo theo niên chế; người học theo mô-đun, tín chỉ sau khi tích lũy đủ mô-đun hoặc tín chỉ được xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp (không phải thi tốt nghiệp cuối khóa). Đối với người tốt nghiệp trình độ cao đẳng tùy vào ngành nghề đào tạo được cấp bằng cao đẳng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành.

Nhằm thực hiện phân luồng và tạo sự hấp dẫn đối với người học, chính sách đối với người học được đổi mới mạnh mẽ; cụ thể: Nếu tốt nghiệp trình độ cao đẳng được công nhận danh hiệu: kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành; miễn học phí đối với các đối tượng chính sách xã hội; có chính sách nội trú đối với người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp có các chức danh: giáo viên, giáo viên chính, giáo viên cao cấp; giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp, đồng thời có thang, bảng lương theo chức danh (quy định hiện hành không có). Đối với nhà giáo dạy cả lý thuyết và thực hành thì được hưởng phụ cấp đặc thù. Nhà giáo là tiến sĩ, nghệ nhân được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, luật quy định đổi mới về chính sách thuế; cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tham gia đấu thầu, nhận đặt hàng đào tạo; được vay vốn ưu đãi từ các chương trình, dự án; được tham gia chương trình bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trong nước và nước ngoài bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước. Luật quy định đổi mới, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm; tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ, nhân viên, tự quyết định số người làm việc và quyết định trả lương theo hiệu quả, chất lượng công việc; tổ chức biên soạn và duyệt chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo; được quyền chủ động xây dựng và quyết định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh. 

Luật giáo dục nghề nghiệp được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII thực sự tạo nên sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI. Chúng tôi xin giới thiệu một số điểm mới căn bản của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Một là: Đổi mới về cấp trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Giáo dục nghề nghiệp đào tạo 3 cấp trình độ, gồm: sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

Hai là: Đổi mới về tên gọi của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng.

Ba là: Đổi mới về tổ chức, quản lý đào tạo. Việc tổ chức đào tạo được thực hiện theo 3 phương thức: niên chế, tích lũy Mô-đun hoặc tích lũy tín chỉ.

Bốn là: Đổi mới về thời gian đào tạo. Thời gian đào tạo trung cấp đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở còn từ 1 đến 2 năm tùy theo ngành nghề đào tạo, người học không bắt buộc phải học văn hóa trung học phổ thông. Thời gian đào tạo sơ cấp tối thiểu là 300 giờ.

Năm là: Đổi mới về chương trình đào tạo. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tự chủ xây dựng chương trình đào tạo dựa trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không ban hành chương trình khung đối với từng nghề.

Sáu là: Đổi mới về danh hiệu đối với người học. Người tốt nghiệp cao đẳng được công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành.

Bảy là: Đổi mới về chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước ưu tiên cho thuê cơ sở vật chất, thiết bị để đào tạo. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp không phân biệt công lập hay tư thục đều được tham gia đấu thầu, đặt hàng đào tạo; vay vốn ưu đãi từ chương trình, dự án trong và ngoài nước; tham gia chương trình bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý trong và ngoài nước bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước...

Tám là: Đổi mới về chính sách đối với người học. Miễn học phí cho đối tượng chính sách xã hội, người tốt nghiệp trung học cơ sở, người học các ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; người học các ngành nghề chuyên môn, đặc thù. Những kiến thức, kỹ năng mà người học tích lũy được trong quá trình làm việc và kết quả các mô-đun, tín chỉ, môn học người học đã học, đã tích lũy được trong quá trình học tập được công nhận và không phải học lại. Người học thuộc đối tượng chính sách xã hội được hưởng chính sách nội trú khi tham gia chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp. Chính sách đối với người học sau khi tốt nghiệp, được tuyển dụng, xếp lương...

Chín là: Đổi mới về chính sách đối với nhà giáo. Quy định rõ tên gọi, chức danh của nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, theo đó nhà giáo trong trung tâm giáo giục nghề nghiệp, trường trung cấp được goi là giáo viên; nhà giáo trong trường cao đẳng được gọi là giảng viên. Chính sách tôn vinh, kéo dài thời gian làm việc đối với nhà giáo.

Mười là: Đổi mới về chính sách đối với doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp để tính thu nhập chịu thuế khi doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp...

Hỗ trợ trực tuyến
HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
0989338809
CƠ SỞ HÀ NAM
0226 3636 389
CƠ SỞ HÀ NỘI
024 22 678899
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
ĐÀO TẠO DOANH NHÂN VIỆT NAM20.11.201620.11.2016CEOQuản trịMN 2015KHAI GIẢNG
ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC
DU HỌC - XKLĐ
 
 
 
Thiết kế website      
 
 
 
^
nap the garenanap the garena