Đối tác
CĐN Bách KhoaĐH Công nghệ - Quản lý Hữu nghịCÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊNĐào tạo Doanh nhân Việt NamCAO ĐẲNG NGHỀ KT-CNĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2TRUNG CẤP TH HÀ THÁI
TS
CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ THỜI TRANG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành/nghề: Thiết kế thời trang

Mã nghề: 5540205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên ;

Thời gian đào tạo: 01 - 02 năm

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

- Chính trị, đạo đức:

+  Hiểu biết một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Hiểu được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+  Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam chung và công nhân ngành May nói riêng để kế thừa truyền thống phát triển năng lực của ngành trong giai đoạn tới, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+  Yêu nghề có tâm huyết với nghề và tác phong làm việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa của dân tộc;

+  Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc;

- Thể chất và quốc phòng:

+  Có sức khỏe để tham gia học tập và làm việc trong ngành may và thiết kế;

+  Hiểu biết về phương pháp rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe, tạo cơ hội phấn đấu và phát triển;

+  Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng;

+  Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện theo nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc;

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

+  Có được kiến thức cơ bản về Họa hình, cơ sở thiết kế trang phục và thời trang và tính chất của vật liệu sử dụng trong thời trang;

+  Có khả năng trình bày được các bước cơ bản trong sáng tác mẫu;

+  Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển mốt thời trang;

+  Hiểu được phương pháp thiết kế các dạng trang phục cơ bản;

+  Nhận biết được quá trình sản xuất một số sản phẩm thời trang cơ bản;

+  Trình bày được các nguyên tắc đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ khi sử dụng các thiết bị;

- Kỹ năng:

+  Phác thảo được các dáng người mẫu thời trang;

+  Sáng tác và vẽ được các mẫu trang phục theo ý tưởng;

+  Thể hiện được họa tiết, màu sắc trên bản vẽ;

+  Lựa chọn được nguyên vật liệu phù hợp với sản phẩm thiết kế;

+  Thiết kế và xây dựng được các loại mẫu sản xuất cho một số sản phẩm thời trang cơ bản;

+  Thực hiện được an toàn trong lao động và phòng chống cháy nổ;

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

        Sau khi tốt nghiệp học sinh tham gia sản xuất và thiết kế thời trang tại các Doanh nghiệp trong và ngoài nước;

   +  Các nhà may tư nhân;

   +  Các hãng thời trang;

   +  Các viện mốt thời trang (nhiệm vụ tư vấn về xu hướng thời trang mới);

   + Ngoài ra học sinh có đủ năng lực tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề;

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

- Số lượng môn học, mô đun: 18

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 38 tín chỉ;

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 210 giờ;

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 805 giờ;

- Khối lượng lý thuyết: 291 giờ; Thực hành, thí nghiệm: 724 giờ;

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Mã MH,

Tên môn học, mô đun

Số

tín

chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành,

thí nghiệm, thảo luận bài tập

Kiểm tra

I. Các môn học chung

12

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

2

30

22

6

2

MH 02

Pháp luât.

1

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

2

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng

2

45

28

13

4

MH 05

Tin học

2

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

3

60

30

25

5

II. Môn học, mô đun chuyên môn

26

805

185

543

77

II.1. Môn học, mô đun cơ sở

6

90

62

22

6

MH 07

An toàn lao động

2

30

20

8

2

MH 08

Vật liệu thời trang

2

30

20

8

2

MH 09

Lịch sử và maketing thời trang

2

30

22

6

2

II.2. Môn học, mô đun chuyên môn

16

595

107

433

55

MH 10

Họa hình và Vẽ kỹ thuật

2

90

32

52

6

MĐ 11

Thẩm mỹ và  Trang trí cơ bản

2

60

15

35

10

MĐ 12

Thiết kế căn bản và thời trang

3

135

25

100

10

MĐ 13

Kỹ thuật may căn bản

3

135

13

116

11

MĐ 14

Sáng tác mẫu

2

60

6

49

5

MĐ 15

Thiết kế trên Manocanh

2

60

8

44

8

MĐ 16

Thiết kế mẫu công nghiệp

2

60

12

43

5

II.3. Môn học,mô đun tự chọn

4

120

16

88

16

MĐ 17

Sáng tác trang phục công sở  và dạo phố

2

60

8

44

8

MĐ 18

Ứng dụng tin học trong đồ họa trang phục

2

60

8

44

8

MĐ 19

Sáng tác trang phục trẻ em

2

60

18

38

4

MH 20

Nhân trắc học may mặc

2

30

24

4

2

MH 21

Tiếng anh chuyên ngành

2

30

20

8

2

MH 22

Văn hoá Việt Nam

2

30

24

 0

6

MĐ 23

Sáng tác thời trang ấn tượng

2

60

18

38

4

MĐ 24

May các sản phẩm nâng cao

2

90

15

69

6

MĐ25

Thực tập tốt nghiệp

6

270

11

253

6

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

4.  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

4.1.  Các môn học, mô đun bắt buộc: căn cứ thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định quy trình xây dựng, biên soạn và lựa chọn, thẩm định, ban hành chương trình giáo trình đào tạo trình độ trung cấp;

+ Thời gian danh cho các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn là 765 tiết, chiếm 78%; các môn học, mô đun đào tạo tự chọn là 120 tiết, chiếm 12%;

+ Thời gian giữa lý thuyết và thực hành: Lý thuyết là 291 tiết, chiếm 30%; Thực hành là 724 tiết, chiếm 70%;

+ Các môn học/ mô đun đào tạo tự chọn được xác định dựa trên kết quả điều tra, khảo sát ngành, nghề Thiết kế thời trang ở nhiều doanh nghiệp trong cả nước và xét đến xu thế phát triển ngành nghề trong giai đoạn tới. Để xác định thời gian đào tạo cho các môn học/ mô đun tự chọn cũng cần phải phân tích công việc qua các phiếu phân tích công việc như đối với các mô đun đào tạo bắt buộc. Có thể chọn 02 môn học/mô đun (*) có trong danh mục môn học/ mô đun tự chọn ở trên để áp dụng và xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo;

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian các hoạt động ngoại khóa:

- Quá trình đào tạo cần tổ chức các hoạt động ngoại khoá như văn hoá, văn nghệ, thể thao, tham quan dã ngoại để tăng cường khả năng giao tiếp cho học sinh. Ngoài ra cần trang bị các đầu sách, giáo trình, tạp chí thời trang, máy tính kết nối internet tại thư viện để phục vụ quá trình nghiên cứu các kiến thức chuyên môn và tìm kiếm thông tin nghề nghiệp;

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, các trường nên bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh hàng may mặc phù hợp với ngành nghề đào tạo;

Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

TT

Hoạt động

Hình thức

Thời gian

Mục tiêu

1

Chính trị đầu khóa

Tập trung

Sau khi nhập học

- Phổ biến các quy chế đào tạo nghề, nội quy của trường và lớp học

- Phân lớp, làm quen với giáo viên chủ nhiệm

2

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dã ngoại

Cá nhân, nhóm thực  hiện hoặc tập thể

Vào các ngày lễ lớn trong năm: Lễ khai giảng năm học mới; Ngày thành lập Đảng, Đoàn; lễ kỷ niệm 20-11

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc theo nhóm

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường

3

Tham quan phòng truyền thống của ngành, của trường

Tập trung

Vào dịp hè, ngày nghỉ trong tuần.

- Rèn luyện ý thức, tổ chức, kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường

4

Tham quan các cơ sở sản xuất

Tập trung nhóm

Cuối năm học thứ 2 hoặc thứ 3; hoặc trong quá trình thực tập.

- Nhận thức đầy đủ về nghề

- Tìm kiếm cơ hội việc làm

5

Đọc và tra cứu sách, tài liệu thư viện

Cá nhân

Ngoài thời gian học tập

- Nghiên cứu bổ xung các kiến thức chuyên môn

- Tìm kiếm thông tin nghề nghiệp trên Internet

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun

         Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun tại chương trình đào tạo chi tiết (kèm theo).

4.4. Hướng dẫn Tổ chức thi hoặc xét công nhận tốt nghiệp:

-  Đối với đào tạo theo niên chế

         Khi học sinh đã hoàn thành hết các môn học/ mô đun trong chương trình đào tạo hệ trung cấp Thiết kế thời trang và đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 120 phút

Không quá 90 phút

2

Văn  hoá trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Toán: 90 phút

Văn: 90 phút

Lý: 60 phút

3

Kiến thức, kỹ năng:

 

 

 

Lý thuyết

Viết

Vấn đáp

 

Trắc nghiệm

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị, trả lời 20 phút/học sinh)

Không quá 90 phút

 

Thực hành

Bài thi thực hành

Không quá 24 giờ

 

* Mô đun tốt nghiệp(tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quyết định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp cho người học, cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường;

- Đối với hình thức đào tạo theo tích lũy tín chỉ/ tích lũy mô đun

+ Đây là chương trình đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ, người học phải tích lũy đủ 38 tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo Trung cấp Thiết kế thời trang.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp;

 + Đối tượng học sinh trình độ THCS học tiếp trung cấp phải thi các môn tích lũy văn hóa (Toán, Văn, Lý) theo kế hoạch của Nhà trường;

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định;

  5. CÁC CHÚ Ý KHÁC:

Chương trình đào tạo trên được xây dựng cho đối tượng là học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trên gọi là chương trình nội bộ chuẩn; nếu là đối tượng khác:

+ Học sinh tốt nghiệp THCS, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao đẳng  thì phải  tích lũy thêm nội dung văn hóa Trung học phổ thông;

+ Học sinh đã tốt nghiệp trình độ Sơ cấp cùng ngành nghề thì phải tích lũy thêm các môn học chung và tích lũy thêm các môn cơ sở ngành và các  môn học/ mô đun đào tạo chuyên ngành, và những môn học/ mô đun đào tạo nếu còn thiếu theo danh mục của chương trình này.

Hỗ trợ trực tuyến
HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
0989338809
CƠ SỞ HÀ NAM
0226 3636 389
CƠ SỞ HÀ NỘI
024 22 678899
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
ĐÀO TẠO DOANH NHÂN VIỆT NAM20.11.201620.11.2016CEOQuản trịMN 2015KHAI GIẢNG
ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC
DU HỌC - XKLĐ
 
 
Thiết kế website          
 
^
nap the garenanap the garena