Đối tác
CĐN Bách KhoaĐH Công nghệ - Quản lý Hữu nghịCÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊNĐào tạo Doanh nhân Việt NamCAO ĐẲNG NGHỀ KT-CNĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2TRUNG CẤP TH HÀ THÁI
TS
CHƯƠNG TRÌNH MAY THỜI TRANG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành/nghề: May thời trang

Mã nghề: 5540203

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên ;

(Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở học bổ trợ kiên thức 3 môn Văn,Toán, Lý).

Thời gian đào tạo: 01-02 năm

1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. 1 Mục tiêu chung:

- Chính trị, đạo đức:

 •  Hiểu biết một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước;
 • Hiểu được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 •  Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam để kế thừa truyền thống và phát triển năng lực trong giai đoạn tới, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
 •  Yêu nghề có tâm huyết với nghề và tác phong làm việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
 •  Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa của dân tộc;
 •  Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có sức khỏe để tham gia học tập và làm việc trong ngành May;

 • Hiểu biết về  phương pháp rèn luyện thể chất để nâng cao sức khỏe, tạo cơ hội phấn đấu và phát triển;

        + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

        + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện theo nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

 1. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

 •  Trình bày được nội dung của các môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật, an toàn lao động để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may;
 •  Hiểu và nhận biết được một số nguyên, phụ liệu may;
 •  Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;
 •  Biết phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;
 •  Biết phương pháp thiết kế mẫu, nhảy mẫu, các loại sản phẩm may;
 •  Biết phương pháp may các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;
 •  Trình bày được quy trình lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.

- Kỹ năng:

 •  Lựa chọn được các nguyên, phụ liệu phù hợp với từng kiểu sản phẩm may thời trang;
 •  Sử dụng thành thạo một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;
 •  Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang;
 •  Thiết kế được các loại mẫu phục vụ cho quá trình may lắp ráp sản phẩm;
 • Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm thời trang;
 •  Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

1.3. Vị trí  việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp May thời trang học sinh có thể có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm và có thể đảm nhiệm được mọi vị trí trên dây chuyền may công nghiệp trong các doanh nghiệp, đồng thời có thể tự mở cửa hàng may đo thời trang cho riêng mình, tham gia công tác quản lý và điều hành sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm tại các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh trong ngành Công nghệ may và thời trang

- Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may;

- Ngoài ra học sinh có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

- Số lượng môn học, mô đun: 18

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 40 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 210 giờ;

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.095giờ;

- Khối lượng lý thuyết: 393 giờ; Thực hành, thí nghiệm: 702giờ;

(Thời gian học bổ sung  kiến thức văn hoá đối với hệ tuyển sinh học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở là  15 tín chỉ (Văn, Toán, Lý).

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

Mã

MH,

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng

số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập

Kiểm tra

I .Các môn học chung

12

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

2

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

1

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

2

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

2

45

28

13

4

MH 05

Tin học

2

30

13

15

2

MH 06

Anh văn

3

60

30

25

5

II. Các môn học, mô đun chuyên môn

28

885

287

552

46

II.1. Các môn học, mô đun cơ sở

8

120

89

22

9

MH 07

An toàn lao động

2

30

24

4

2

MH 08

Vẽ kỹ thuật ngành may

2

30

13

14

3

MH 09

Thiết bị ngành may

2

30

24

4

2

MH 10

Vật liệu may

2

30

28

0

2

II.2. Các môn học, mô đun chuyên môn

16

645

152

464

29

MĐ 11

Thiết kế quần áo

2

60

19

36

5

MĐ 12

Kỹ thuật May áo sơ mi nam nữ

3

135

20

110

5

MĐ 13

Kỹ thuật May quần âu nam nữ

2

90

21

64

5

MĐ 14

Thiết kế và  May jacket

3

135

31

99

5

MĐ 15

Giác sơ đồ và nhảy mẫu

3

90

31

54

5

MĐ 16

May các sản phẩm  thời trang

(áo sơmi, quần âu nam nữ)

3

135

30

101

4

II.3. Môn học, Mô đun tự chọn

4

120

46

66

8

MH 17

Quản lý chất lượng sản phẩm

2

30

28

0

2

MĐ 18

Thiết kế và may áo váy, váy

2

90

18

66

6

MH 19

Tiếng Anh chuyên ngành

2

45

14

28

3

MĐ 20

Cắt - May  trang phục học đường

2

90

15

70

5

MH 21

Nhân trắc học

2

30

25

3

2

MĐ 22

May các sản phẩm nâng cao

2

90

15

70

5

MĐ 23

Thiết kế trang phục trên máy tính

2

90

30

28

2

MĐ 24

Thực tập tốt nghiệp

6

270

10

250

10

 (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

4.  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

4.1.  Các môn học, mô đun bắt buộc: căn cứ thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định quy trình xây dựng, biên soạn và lựa chọn, thẩm định,ban hành chương trình giáo trình đào tạo trình độ trung cấp.

+ Thời gian danh cho các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn là 885 tiết, chiếm 80%; các môn học, mô đun đào tạo tự chọn là 120 tiết, chiếm 14%;

+ Thời gian giữa lý thuyết và thực hành: Lý thuyết là 393 tiết, chiếm 26%; Thực hành là 702 tiết, chiếm 74%;

+ Các môn học/ mô đun đào tạo tự chọn được xác định dựa trên kết quả điều tra, khảo sát ngành nghề May thời trang ở nhiều doanh nghiệp trong cả nước và xét đến xu thế phát triển nghề trong giai đoạn tới. Có thể chọn 02 đến 04 môn học, mô đun (*) có trong danh mục môn học/ mô đun tự chọn ở trên để học theo nhu cầu công việc tuyển dụng.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian các hoạt động ngoại khóa:

- Quá trình đào tạo cần tổ chức các hoạt động ngoại khoá như văn hoá, văn nghệ, thể thao, tham quan dã ngoại để tăng cường khả năng giao tiếp cho học sinh. Ngoài ra cần trang bị các đầu sách, giáo trình, tạp chí thời trang, máy tính kết nối internet tại thư viện để phục vụ quá trình nghiên cứu các kiến thức chuyên môn và tìm kiếm thông tin nghề nghiệp;

         - Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, các trường nên bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh hàng may mặc phù hợp với nghề đào tạo;

Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

Số TT

Hoạt động ngoại khóa

Hình thức

Thời gian

Mục tiêu

1

Chính trị đầu khóa

Tập trung

Sau khi nhập học

Phổ biến các quy chế đào tạo nghề, nội quy của trường và lớp học

Phân lớp, làm quen với giáo viên chủ nhiệm

2

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dã ngoại

Cá nhân, nhóm thực  hiện hoặc tập thể

Vào các ngày lễ lớn trong năm: Lễ khai giảng năm học mới; Ngày thành lập Đảng, Đoàn; lễ kỷ niệm 20-11…

Nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc theo nhóm

Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường

3

Tham quan phòng truyền thống của ngành, của trường

Tập trung

Vào dịp hè, ngày nghỉ trong tuần.

Rèn luyện ý thức, tổ chức, kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường

4

Tham quan các cơ sở sản xuất

Tập trung nhóm

Cuối năm học thứ 2 hoặc thứ 3; hoặc trong quá trình thực tập.

Nhận thức đầy đủ về nghề

Tìm kiếm cơ hội việc làm

5

Đọc và tra cứu sách, tài liệu thư viện

Cá nhân

Ngoài thời gian học tập

Nghiên cứu bổ xung các kiến thức chuyên môn

Tìm kiếm thông tin nghề nghiệp trên Internet

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun tại chương trình đào tạo chi tiết (kèm theo).

4.4. Hướng dẫn Tổ chức thi hoặc xét công nhận tốt nghiệp:

Đối với đào tạo theo niên chế:

Khi học sinh đã hoàn thành hết các môn học/ mô đun trong chương trình đào tạo hệ trung cấp May thời trang và đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 120 phút

Không quá 90 phút

2

Văn  hoá trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Toán: 90 phút

Văn: 90 phút

Lý: 60 phút

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

Lý thuyết nghề

Viết

Vấn đáp

 

Trắc nghiệm

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị, trả lời 20 phút/hs)

Không quá 90 phút

 

Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24 giờ

 

* Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quyết định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp cho người học, cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

Đối với hình thức đào tạo theo tích lũy tín chỉ/ tích lũy mô đun:

- Đây là chương trình đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ, người học phải tích lũy tối thiểu 40 tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo Trung cấp May thời trang.

- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

+ Trong trường hợp đào tạo theo hình thức tích lũy tín chỉ, học sinh chưa đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp được chọn học 01môn học/ môdun thay thế để tính điểm xét điều kiện tốt nghiệp.    

 + Đối tượng học sinh trình độ THCS học tiếp trung cấp phải thi các môn tích lũy văn hóa (Toán, Văn, Lý) theo kế hoạch của Nhà trường.

- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

  5. CÁC CHÚ Ý KHÁC:

Là chương trình đào tạo áp dụng cho hệ trung cấp 01 năm với 18 môn học/ môđun tương đương với tín chỉ tích lũy là 40 tín chỉ.

Chương trình giáo dục nghề nghiệp  trên được xây dựng cho đối tượng học là học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trên gọi là chương trình nội bộ chuẩn; nếu là đối tượng khác :

- Học sinh tốt nghiệp THCS,  thì phải  tích lũy thêm nội dung văn hóa Trung học phổ thông các môn: Toán Văn Lý;

- Học sinh đã tốt nghiệp trình độ Sơ cấp cùng ngành nghề thì phải tích lũy thêm các môn học chung và tích lũy thêm các môn cơ sở ngành và các  môn học/ mô đun đào tạo nâng cao, và những môn học/ mô đun đào tạo nghề nếu còn thiếu theo danh mục của chương trình này./.

Hỗ trợ trực tuyến
HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
0989338809
CƠ SỞ HÀ NAM
0226 3636 389
CƠ SỞ HÀ NỘI
024 22 678899
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
ĐÀO TẠO DOANH NHÂN VIỆT NAM20.11.201620.11.2016CEOQuản trịMN 2015KHAI GIẢNG
ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC
DU HỌC - XKLĐ
Thiết kế website     
 
 
^
nap the garenanap the garena